> Terug
 
En hoe was 2000 ?
Het was maar een begin !
Interview van Marcel Rijdams (Stedebouwkundige & voorzitter)
 
 

We gaan er helemaal voor !

De huidige voorzitter van Zinneke vzw, Marcel Rijdams, deed vorig jaar zijn intrede in de Zinneke Parade als stedebouwkundige. Of anders gezegd, als chercheur des zinnekes en onzinnekes van het stratenparcours, de synchronisatie van de bewegingen van de groepen, de veiligheid, het overleg met de politiekorpsen. Als planner par excellence, is Marcel iemand die liever vooruit kijkt. 

- Dit neemt niet weg dat we toch even de achteruitkijkspiegel bovenhalen voor een terugblik op de Parade 2000.

Marcel : Mijn voornaamste bedenking na de Zinneke Parade 2000 is dat het eigenlijk niet zo makkelijk gegaan is als achteraf wel lijkt. Het was een zware zwangerschap en een moeilijke bevalling. Tijdens de voorbereiding waren er geregeld spanningen, de budgettaire beperkingen dwongen ons voortdurend tot evenwichtsoefeningen, niet iedereen geloofde van bij aanvang in het project. En pour la petite histoire, wijzelf bleven tot op het laatste moment bezeten door de vraag over wat er zou gebeuren als het zou gaan stortregenen. We hebben ons lang getroost met de gedachte dat een echte drash nooit langer dan een kwartier duurt. Het was pas laat in de namiddag op de dag van de Parade zelf dat we eindelijk opgelucht durfden adem te halen : de eerste Zinneke was een feit ! Eigenlijk kunnen we zeggen dat de mythe van de Zinneke Parade op die dag geboren is om 17 uur op de trappen van de Beurs.

- Aan de afwezigheid van de Brusselaars zal het alvast niet gelegen hebben. Volgens burgemeester de Donnéa zijn zowat 300 000 mensen naar Brussel afgezakt voor de Zinneke Parade.

Marcel
: Dat is natuurlijk een fantastische reclame, maar we moeten er wel over waken dat we de editie van 2002 niet hypothekeren door het succes van de Zinneke Parade enkel aan het aantal toeschouwers af te meten. Het spreekt voor zich dat de volgende Parade vergeleken zal worden met de eerste, ook qua opkomst van het publiek. Dit neemt niet weg dat de echte waarde van het initiatief ligt in de synergie tussen de deelnemers ; de Zinneke Parade moet in eerste instantie volop draaien tijdens de 9 maanden van voorbereiding, om even in zwangerschapstermen te blijven spreken.

- En hierbij wil Zinneke dan vooral banden creëren tussen groepen, verenigingen, ketjes van de straat en artiesten, zeg je dan.

Marcel : Juist. Door samen te werken hebben we bewezen dat het mogelijk is de energie in de wijken op een positieve manier te gebruiken en om te zetten in een nieuwe, eigen expressie die meteen ook de dynamiek van Brussel in de verf zet. En dat is wat er moet gebeuren : de creatieve vonken moeten overspringen tussen de deelnemers van verschillende pluimage uit de vijf verschillende windstreken van Brussel en daarbuiten. Nu er al een eerste kennismaking gebeurd is, zou er in de volgende editie van de Zinneke Parade nog meer kruisbestuiving moeten zijn tussen de vele artistieke, creatieve, technische, organisatorische ideeë en kennis. Culturele projecten moeten opengetrokken worden voor iedereen !

- Al deze creativiteit samenbrengen in één grote Parade lijkt geen sinecure.

Marcel : Alleen nog maar het verloop van het parcours bepalen is al een hele klus. Hoe de verschillende groepen samenbrengen tot één parade : moesten we kiezen voor twee stoeten die elkaar in het centrum kruisen of één circuit dat als een cycloon de binnenstad aan het dansen brengt ? Hoe vermijden dat bepaalde groepen veel te lange afstanden moeten afleggen of te grote hoogteverschillen op hun weg zouden tegenkomen ? Uiteindelijk werd gekozen voor vijf deelparades die samenvloeien in het centrum over één as van zuid naar noord, maar ook over dit model moet voor de Parade 2002 opnieuw nagedacht worden. De vraag blijft ook open hoe we de lokale ruimte, de straten met haar inwoners en commercanten kunnen laten meespelen in de
Parade. En wat te doen met de finale van de Parade ? Het feest zou moeten uiteenspatten in de stad, zodat we kunnen dansen tot 's morgens vroeg.
Maar er zijn nog andere, meer fundamentele vraagstukken aan te pakken. Zo bijvoorbeeld zou de Zinneke Parade een bijdrage moeten leveren in het op gang brengen van een debat omtrent cultuur en multicultuur, liefst in samenwerking met andere initiatieven die taalgemeenschappen overstijgen.
Brussel heeft wat dat betreft immers een bijzonder statuut en we staan nog niet ver in deze discussie. 
De Zinnekesfilosofie mag besmettelijk werken.

- Conclusie ?

Zinneke 2000 was fantastisch.
25 mei 2002 zal er zeker niet voor onderdoen. 
We gaan er helemaal voor !

 
 
Nous irons encore plus loin !                  

En bref : 

. Marcel Rijdams est urbaniste et responsable du parcours de la Parade 2000
. Organiser la Zinneke est moins facile qu'on n'a tendance à le croire
. Zinneke est né sur l'escalier de la Bourse à 17 heures
. Le nombre de spectateurs n'est pas un bon paramètre du succès de Zinneke
. Créer liens entre ketjes, associations et artistes
. Transformer l'énergie positive en expression de dynamique bruxelloise
. Rassembler les 5 cortèges sur 2 axes qui se croisent ou inventer un circuit cyclone ?
. En finale une fête dans la ville
. La Zinneke doit contribuer au débat sur la (multi)culture
. La philosophie Zinneke est contagieuse

 
 
 
We will go beyond !              

Short summary : 

. Marcel Rijdams is urbanist and was responsable for the itinary of the Parade 2000
. To organise the Zinneke is not so easy as one would believe 
. Zinneke was born on the stairs of the Bourse at 5pm
. The number of spectators is not a good criteria to mesure the success of the Zinneke 
. Create relationships between ketjes, associations and artists
. Transform the positive energy into the expression of the Brussels dynamic 
. Get together five subparades on two crossing axes or invent a cyclone itinary ? 
. At the end a party in town
. The Zinneke must contribute to the debate about (multi)culture
. The philosophy of Zinneke is contagious