Photo/foto : Michel Binstok

> Retour/Terug
 
INTERVIEW

POLE NORD / POOL NOORD
Christine Deletaille
- enseignante / leerkracht Decroly


 
 

Ca a obligé les élèves à tenir la longueur. C'était très long pour eux de travailler de Noël jusque mai avec énergie, chaque fois ! Ce n'est pas une chose qu'ils ont l'habitude de faire à l'école. Ils travaillent souvent par périodes relativement courtes. C'est quelque chose de très positif : ils ont dû fignoler beaucoup plus que d'habitude, faire les choses en profondeur. Ce n'est pas un bricolage en papier Kraft qui doit tenir avec deux épingles de sûreté et trois agrafes. Ici, ça doit tenir les trois heures de Parade. Ils ont mieux fini, plus approfondi les choses que d'habitude. Ca les a obligés, tous, à jouer un rôle dans la fabrication. Ils étaient tous acteurs et constructeurs .

L'intégration du projet dans une école plus traditionnelle que Decroly, doit être plus difficile. C'est vrai qu'on a énormément été soutenu par la direction qui nous a toujours donné son accord, chaque fois qu'il y avait des propositions. Peut-on utiliser la semaine de décloisonnement des cours pour Zinneke ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Chaque fois on nous a dit oui. On a eu l'aide de la Zinneke et un réel soutien total de l'école. Tout ce qui était bois, papier, colle, peinture a été fourni par l'école. Je pense que ce ne serait pas le cas ailleurs. Tout le monde a été collaborant, c'est très important. Parfois, je venais déranger un cours de math pour faire des essayages en fin de cours, la prof comprenait et organisait son cours pour que les élèves puissent le faire. Si les profs ne sont pas ouverts ou un peu souples, ça ne peut pas fonctionner.

L'expérience de la Parade était très positive. Il y a eu d'importants échanges au sein de l'école : les premières et les troisième en général ne se fréquentent pas beaucoup. Ici, ils ont travaillé ensemble, ils étaient dans le même projet, ils répétaient ensemble. Le cuisinier de l'école, le gardien, la directrice, tout le monde s'est mêlé finalement à la parade. Ca fait partie de l'esprit de l'école !


Zoiets stimuleert de leerlingen om iets vol te houden. Het was erg lang voor hen..., van kerstmis tot mei telkens weer met volle overgave aan hetzelfde blijven werken. Zoiets behoort niet tot wat ze gewoon zijn op school. Ze werken doorgaans veeleer in relatief korte perioden. Maar al bij al vond ik het wel positief: ze moesten grondig tewerk gaan en zeer zorgvuldig. Dat is nog eens wat anders dan een knutselwerkje van karton dat aan elkaar hangt met twee veiligheidsspelden en drie nietjes. Wat ze nu gemaakt hebben moest het de hele parade, dat wil zeggen drie uur lang volhouden. Daardoor hebben ze de dingen beter aangepakt en afgewerkt dan ze normaal zouden doen. Ze hebben hun rol in het productieproces naar behoren vervuld. Ze waren allemaal acteur en constructeur.

De integratie van een dergelijk project in een traditionelere school zoals Decroly moet volgens mij moeilijker zijn. Hier hebben we in elk geval veel steun gekregen van de directie die voor ieder nieuw voorstel telkens weer haar goedkeuring heeft gegeven. Mogen we de geïntegreerde werkweek gebruiken voor de Zinnekeparade? Kunnen we dit? Mogen we dat? Het was altijd «ja». We kregen hulp van de organisatie van de Zinneke en de volledige steun van de school. Alles wat hout, papier, lijm, verf en dat soort dingen betreft werd ons door de school bezorgd. Dat zou elders volgens mij niet zomaar het geval zijn. En iedereen werkte mee, ook dat is zeer belangrijk. Soms kwam ik even binnenvallen in een wiskundeles om na de schooldag kleren te passen. Mijn collega's toonden veel begrip en deden er alles aan om de leerlingen tegemoet te komen. Als de leerkrachten er niet voor open staan en zich soepel opstellen, kan je het wel vergeten, vrees ik.

De hele ervaring van de Parade is bijzonder positief geweest. Er was heel wat interactie binnen de school. Normaal zijn er weinig contacten tussen eerstejaars en derdes maar nu hebben ze samengewerkt. Ze maakten deel uit van hetzelfde project en repeteerden samen. De kok van de school, de conciërge, de directrice, iedereen was uiteindelijk voor de parade in de weer. Ze is gewoon deel gaan uitmaken van het leven op school !