Photo/foto : Michel Binstok

> Retour/Terug
 
INTERVIEW

POLE EST / POOL OOST
Gilles Courcelles - animateur rollers / begeleider van de rollers


 
 

 
 

Je me sens Zinneke, parce que sil y a une chose qui me dérange dans la vie c'est l'élitisme. Zinneke c'est l'ouverture d'esprit. Le monde ne peut grandir que dans l'ouverture aux autres. S'il y a un projet de citoyens, c'est bien la Zinneke Parade. Tout le monde y est bienvenu ! Tout le monde a le droit de s'exprimer avec ses moyens. Oui, Zinneke à fond.

Quand on entend les échos après la Parade: les gens disent « waow ! j'aurais bien voulu être là » ou « ah, c'est chouette, Bruxelles vit ! », même si « cette fois-ci, c'était un peu trop concentré au centre-ville, mais c'est génial. » On est parfois critiqué mais il suffit d'avoir filmé les visages le long du parcours. On « donne » au public tout en prenant plaisir soi-même, c'est le meilleur salaire que l'on peut gagner.

J'aimerais danser, jouer de la musique et chanter et puis. et puis. pourquoi ne pas faire les trois en même temps, en rollers! Ce serait bien d'imaginer un orchestre en rollers avec des accordéons, des instruments à vent.  Je ne veux pas non plus rester bloqué sur les percussions, je les aime bien, mais j'aime qu'il y ait une ligne mélodique. En travaillant avec « La Muerte », ce qui est intéressant, c'est qu'ils jouent sur des rythmes de samba et de mambo, donc il y avait vraiment quelque chose d'original dans cette démarche. C'était vraiment très festif ! Cet orchestre tourne d'ailleurs pas mal depuis la Parade. La Parade permet d'exister encore après.

Montez sur des rollers, faites l'expérience, faites toujours des expériences! Je suis un jour monté dessus, je me suis dit c'était extraordinaire cette sensation. De plus, ce n'est pas un gros investissement à part les rollers et les protections. Après on est parti ! Les plaisirs qu'on en tire sont magnifiques. C'est bon pour la santé, on se fabrique une drogue naturelle. Faites-vous plaisir !


Ik voel me Zinneke. Als er immers iets is in het leven dat me stoort, dan is het elitair gedoe. Zinneke staat voor openheid van geest. Vooruitgang is maar mogelijk als je open staat voor de anderen. De Zinnekeparade is bovendien bij uitstek een project van de burger. Iedereen is er welkom ! En iedereen heeft het recht om er zijn ding te doen, met eigen middelen. Zoiets als de Zinneke, daar ga ik voor.

Als je na de Parade naar de reacties luistert, hoor je mensen uitroepen: « waaw ! ik had er ook wel willen bij zijn » of « ah, schitterend. Brussel leef ! », zelfs al zijn er ook met wat kritiek « deze keer was de zaak wat teveel geconcentreerd in het centrum van de stad maar het was weer prachtig. » Er mag kritiek zijn... Het volstaat de gezichten langs het parcours te bekijken ! We hebben het publiek heel wat gegeven en er ondertussen zelf veel plezier aan beleefd. Is dat niet het mooiste loon dat ze ons kunnen uitbetalen ?

Ik zou best willen dansen en muziek spelen en zingen en nog van alles en waarom niet alle drie tegelijk, op rollers! Het zou wel leuk zijn om een orkest op rollers te vormen met trekzak, blaasinstrumenten... Ik wil niet enkel en alleen vastzitten aan percussie. Pas op, ik hou van percussie maar ik heb er ook graag een melodielijn inzitten.  Het interessante aan werken met « La Muerte » zijn hun ritmes. Ze spelen op het ritme van de samba en de mambo en dat maakte echt het originele uit van onze aanpak. Het was allemaal erg feestelijk ! Het orkest doet het trouwens behoorlijk goed sinds de Parade. De Parade maakt soms het latere voortbestaan mogelijk.

Trek uw skeelers aan en probeer het gewoon. Je moet alles geprobeerd hebben. Ook ik heb ze op een dag aangetrokken en ik moest toegeven dat het een bijzondere ervaring was. En bovendien is er geen enorme investering mee gemoeid. Enkel de skeelers en bescherming aanschaffen en je kan op weg. Het plezier dat je eraan beleeft is niet te beschrijven. En het is gezond. Je maakt een natuurlijke drug aan... Wat moet een mens nog meer ?