Photo/foto : Michel Binstok

> Retour/Terug
 
INTERVIEW

POLE EST / POOL OOST
Michel Kazungu - La Nouvelle Flibuste


 
 

Zinneke, c'est une démarche originale. Je crois qu'une idée aussi farfelue qui fait circuler la culture de haut en bas n'existait pas auparavant.
Normalement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ! Il y a une inventivité populaire qui est le bien commun des gens. De là sortent des gens qui poussent plus loin, qui ont les moyens de devenir des professionnels.  Cela se passe quand la création individuelle est enracinée dans la culture populaire. Maintenant ce n'est plus le cas, il n'y a plus de culture populaire. Alors on fait le contraire, on projette des artistes professionnels dans le social. C'est ça le projet Zinneke. C'est une nouveauté ! Personne ne sait si ça marche, parce que ça a toujours marché dans l'autre sens. Je pense qu'une « culture Zinneke » impliquerait une permanence. On est encore à préparer chaque édition ex nihilo.  Au départ, les participants n'ont pas vraiment de base artistique, mais à long terme cette capacité sera une conséquence de la Zinneke.
J'ai travaillé en Afrique comme musicien. Le rapport avec le public est différent parce que les gens possèdent des codes. Quand tu fais un  « truc » les gens bougent différemment. Ici, tu fais quelque chose et les gens aiment ou n'aiment pas ! Ce qui peut se résumer à : ils achètent ou ils n'achètent pas. C'est la seule voie de communication qui existe. C'est la conséquence d'une culture conçue en objet de consommation. 
Le jour Z était épouvantable. Ce n'est pas grave, la préparation était magnifique ! Il y avait une heure de retard dans la Parade. Le public commençait à partir et il commençait à pleuvoir! On était en queue de cortège ! C'est dommage pour les participants mais pour nous c'est la préparation qui compte.


Zinneke, dat is in de eerste plaats een originele manier van werken. Volgens mij heeft er nooit zo'n maf idee bestaan dat de cultuur van boven naar onder in beweging brengt. Normaal werkt het zo niet ! Er is uiteraard de inventiviteit van de mensen die een collectief bezit vormt. En daar staat dan normaal hier en daar iemand uit op die daar wat verder in gaat en de mogelijkheid heeft om een professional te worden. Dat is wat gebeurt als de individuele creatie wortelt in de populaire cultuur. Maar dat is nu niet meer het geval. Er is geen volkscultuur meer. Dus doet men het omgekeerde.
Nu ent men professionele kunstenaars op het sociale. Dat is wat met het Zinnekeproject gebeurt. En dat is nieuw. Niemand weet of het werkt, precies omdat men vroeger altijd in de omgekeerde richting tewerk ging. Ik denk dat een « Zinneke-cultuur » enige permanentie veronderstelt. Nu wordt elke editie nog te veel van nul af voorbereid en opgebouwd. De deelnemers die eraan beginnen hebben niet echt een artistieke basis maar op lange termijn zal die er als gevolg van de Zinneke wel zijn.
Ik heb als muzikant gewerkt in Afrika. Het contact met het publiek is er anders omdat de mensen de codes kennen. Als je er iets anders speelt, gaan de mensen anders bewegen. Hier doe je iets en het slaat aan of niet. Vrij vertaald: de mensen kopen het of ze kopen het niet. Het is de enige vorm van communicatie die er bestaat. Dat is het logische gevolg van een cultuur die begrepen wordt als consumptie.
Z-day zelf was verschrikkelijk. Dat is niet erg. De voorbereiding was prachtig ! De Parade had een uur vertraging. Het publiek begon zich uit de voeten te maken en tot overmaat van ramp is het nog gaan regenen ook. We liepen helemaal achteraan. Spijtig voor alle deelnemers natuurlijk, maar voor ons is het toch vooral de voorbereiding die telt.