Photo/foto : Michel Binstok

> Retour/Terug
 
INTERVIEW

POLE SUD / POOL ZUID
Bob Vanderbob - musicien / muzikant


 
 

L'impact de la parade sur les gosses qui participent est considérable. C'est quelque chose de se montrer comme ça dans la rue, de s'assumer devant tous ces gens qui regardent. Ce n'est pas évident : tous ces étrangers qui te regardent. C'est encore autre chose que faire le « petit spectacle » à l'école où tu sais que ce sont les parents qui te regardent. Là, le fait d'être dans la rue, avec ton costume, ton maquillage, ça veut dire :  moi j'existe ! Je suis quelqu'un et voilà ce que j'ai appris à faire. Il faudrait rassembler tous les projets artistiques des écoles et les accrocher à la parade.

Un des problèmes de la Parade c'est au niveau des sons. Ce n'est pas assez riche. Il y a beaucoup de percussions, de fanfares.  Je pense qu'il y a moyen d'aller plus loin. De manière générale, je trouve qu'on devrait utiliser plus de  « trucs technologiques ». Il y a un côté « low-tech » à la parade qui est bien. Je trouve qu'il ne faudrait pas hésiter à utiliser des GSM, par exemple peut-être avec des projections !  Travailler plus avec des plasticiens. C'est riche une esthétique d'art dans la rue !  On pourrait faire des coopérations avec des universités, ou faire des « trucs » avec des panneaux solaires par exemple. Le futur est technologique.

Pour l'instant on travaille sur l'axe animateur et artiste, mais pourquoi ne pas insérer des chercheurs. On pourrait injecter un peu de science-fiction là-dedans !
Les gens ne voient pas le processus. J'en suis choqué chaque fois. Il faut qu'il y ait plus de gens qui s'approprient la Parade. Quand tu fais partie de la Parade, tu sens qu'elle t'appartient. Tout le monde est gagnant. 
Bruxelles a une image tellement dégueulasse à l'étranger à cause de ce statut de ville administrative. Le fait que les fonctionnaires disent : « on est fier d'être à Bruxelles le jour de la Zinneke Parade », c'est important.
Il y a un énorme travail à faire au niveau de l'Europe et un partenariat à trouver. L'Europe a besoin d'âme. La parade justement a de l'âme ! Là, symboliquement, il y a moyen de faire un « deal ». Donnez-nous en échange des moyens !


De parade heeft een grote impact op de deelnemende kinderen. Het is lang niet evident voor hen om zich te tonen, om op te treden voor al die toeschouwers. Al die vreemden die je aanmoedigen, dat is nog wel wat anders dan tijdens het 'toneeltje' op school voor de ouders. Het feit van erbij te zijn, op straat, in je kostuum, met je maquillage... staat gelijk met de bevestiging: ik leef! Ik ben iemand en zie maar wat ik geleerd heb. We moeten alle kunstprojecten in scholen bij elkaar brengen en aan de parade koppelen.

Geluid is nog een van de problemen in de Parade. Er is te weinig variatie.
We hebben veel percussie en fanfares, maar ik ben ervan overtuigd dat we daar verder in kunnen gaan. Ik vind dat we er over het algemeen meer technologie mogen bij halen. De parade heeft uiteraard iets « low-tech » en dat is goed. Maar ik vind dat men niet moet twijfelen om gsm's in te schakelen, bij voorbeeld in combinatie met projecties ! We kunnen ook meer met plastische kunstenaars werken. Kunst op straat brengen is van een grote esthetische rijkdom. Er kan ook gedacht worden aan samenwerking met de universiteiten, of aan installaties met zonnepanelen bij voorbeeld. 
Momenteel werken we in de sfeer van de animatie en het kunstzinnige. Maar waarom geen onderzoekers bij het project betrekken ? En de hele zaak verrijken met een portie sciencefiction ! De mensen zien het proces niet. Dat choqueert mij altijd weer. Er moeten meer mensen zijn die zich de Parade toe-eigenen. Als je deel uitmaakt van de Parade, dan voel je toch hoe die van jou wordt. Iedereen wint erbij.
Brussel heeft zo'n rotimago in het buitenland, als hoofdstad van de ambtenarij en de bureaucratie. Het feit dat de functionarissen op de dag van de Zinnekeparade fier zijn in Brussel te zitten, is belangrijk. Er ligt wat Europa betreft nog heel wat werk te wachten, en er moet naar een partnership gestreefd worden. Europa heeft een ziel nodig en dat is wat de parade nu net in overvloed heeft. Er liggen mogelijkheden om daar een symbolische « deal » te sluiten. En geef ons dan in ruil de nodige middelen.