> retour
 
Zinneke Parade
Een gigantisch collectief project !
 
 

De Zinneke Parade is een gigantisch collectief project, een proces met vele gezichten dat de culturele diversiteit en de verbeeldingskracht van Brussel onder de schijnwerpers plaatst.

In 2000 hebben niet minder dan 200 verenigingen deelgenomen aan dit creatieve spektakel.

Op 27 mei 2000 overspoelden honderden muzikanten, dansers, amateurs en professionals, de straten van Brussel met een onvergetelijke parade.

Samen met de 4000 deelnemers lieten een honderdtal artiesten hun fantasie maandenlang de vrije loop. Groepen werden gevormd, karren werden gebouwd, de ene al gekker dan de andere. En samen defileerden ze in de boulevards van het stadscentrum.

De 20 muzikale en choreografische creaties die de stoet rijk was, zijn de vrucht van een heus titanenwerk verricht in verschillende creatieve ateliers gedurende meer dan een jaar. Bezorgd over het welslagen van het evenement hebben amateurs er al die tijd het beste van zichzelf gegeven.

Voor het eerst in Brussel bouwden burgers en artiesten samen aan één groots volksfeest. De culturele diversiteit gaf hen de kracht. De krijtlijnen van een nieuwe identiteit werden gevormd.

De Zinneke Parade werd beschouwd als één van de hoogtepunten van Brussel/Bruxelles 2000, Europese cultuurstad, maar riskeerde desondanks slechts een eenmalig evenement zonder toekomst te worden.

Dat was dan wel buiten het enthousiasme gerekend van de vele toeschouwers en deelnemers die zich de dag na de parade reeds afvroegen wanneer de volgende editie eraan kwam … !

Dankzij het gevoerde beleid door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in het kader van de Wijkopleving heeft het project haar grondvesten kunnen leggen. Na een evaluatieperiode en na de uitvoering van een haalbaarheidsstudie van het project besliste de Brusselse regering om middelen toe te kennen aan de vzw Zinneke asbl en andere culturele actoren om van de Parade een terugkerend evenement te maken.

De structuur die opgezet werd met deze middelen is belast met het organiseren van de Parade in samenwerking met de gemeenschapscentra, de culturele centra, de centres d’expression et de créativité, de jeugdcentra, de bewoners en de artiesten die wensen deel te nemen aan het project.

Een kleine ploeg is reeds aan het werk om de volgende Parade voor te bereiden. Op verschillende plaatsen beginnen de partners de ateliers in de steigers te plaatsen; sommigen gaan al van start vanaf september 2001.

Iedereen mag meedoen aan dit evenement via de artistieke ateliers die binnen en buiten Brussel opgestart worden.

Vandaag al worden er groepen gevormd, zijn er ontmoetingen en gedachtewisselingen tussen jonge en minder jonge mensen, tussen amateurs en professionals. De ideeën borrelen op, de geesten warmen zich op. Het thema is reeds gekend : de Zinnergie !

In de 5 windstreken wordt de Zinneke Parade voorbereid. In de wijken gaan de scholen, de jeugdhuizen, de theatergezelschappen, de verenigingen, de amateur-fanfares aan de slag … Voor een stoet waarin ontploffingsmotoren en geluidsversterking nog steeds uit den boze zijn. En kop eraf als deze Parade niet even creatief en origineel is als de eerste… Zinnergiek, kortom !

Afspraak op 25 mei 2002  !