> retour | terug | back
 
 

 Eens zien wat er te zien valt...!

 
Welkom op de site van de Zinneke Parade !

Deze site is organisch tweetalig, net zoals Brussel op een chaotische manier tweetalig is. Elke auteur schrijft in de taal die hem/haar eigen is. De belangrijkste informatie vind je in twee talen terug. Grote interviews en artikels in het Frans worden onderaan vergezeld van een korte samenvatting onder het titeltje ‘Watte?’ 

Heb je vragen of opmerkingen, wil je meer weten over de Parade, aarzel dan niet om ons te schrijven via mail of via het discussieforum. 

Wij wensen je alvast een zinnige surfsessie. Graag tot ZINs!

 
 Komt dat zien : iedereen op straat voor de Zinneke Parade...

De Zinneke Parade zag het levenslicht in het kader van "Brussel, Europese cultuurstad van het jaar 2000". Ze vormt er het vervolg en het verlengstuk van. Dankzij het behaalde succes en het enthousiasme dat het initiatief wist los te maken, zijn de verdiende autonomie en het voortbestaan nu gegarandeerd. De Zinneke Parade is inmiddels een gezonde bi‘nnale, die onlosmakelijk vergroeid is met het Brusselse landschap en een nieuwe culturele, stedelijke en populaire ruimte heeft doen ontstaan.
De Zinneke Parade past in het kader van het wijkoplevingsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De werking in de wijken en gemeenten verloopt in samenwerking met culturele centra, theaters, jeugd- en buurthuizen en allerhande verenigingen. Ze fungeert als een katalysator voor de creatieve dynamiek van de Brusselaars en hun partners, en dit in een project van lange adem. De Parade is het hoogtepunt, maar als dusdanig slechts het topje van de ijsberg. Ze is het resultaat van een proces waarbij de hedendaagse artistieke creatie en de creativiteit van de bewoners hand in hand gaan.
Voor deze tweede editie werd gekozen voor het thema van de synergie‘n, energiestromen die samenkomen en elkaar versterken, projecten die elkaar in al hun diversiteit vinden en aanvullen. Zinnergie, kortom ! In de ateliers, de Zinnodes, wordt al maanden hard gewerkt volgens ontwerpen die ruim anderhalf jaar geleden werden uitgedacht. Als een heuse Straatopera doet Zinneke een beroep op alle artistieke en artisanale disciplines. Iedereen, ongeacht herkomst, kunnen of kennen, vindt hier een plaatsje op maat van haar en zijn ambities. De Parade kan rekenen op de hulp van talrijke vrijwilligers. Ziehier het resultaat : alles is creatie in functie van de grote Z-day, muziek en choreografie, kostuums en praalwagens... En ook nu weer zonder verbrandingsmotoren of loeiende muzikale versterking.
De Zinneke Parade is een artistiek en sociaal experiment. Ze wil ongelijkheid wegwerken en mee een dam opwerpen tegen haat op basis van identiteit, tegen racisme en totalitarisme en tegen communautaire uitwassen. De Zinneke Parade wil iedereen uitnodigen om de pure smaak van het samenzijn te herontdekken, ˇˇn tegen de monsters en demonen, vrij en blij en met de nodige zin voor humor. We zijn allemaal Zinnekes, allemaal kruisingen, een beetje chauvinistisch maar open van geest, zwanzers die altijd klaar staan om samen een feestje te bouwen, met respect voor de Rechten van de Mens.
Het maakt niet uit of je deelnemer of toeschouwer bent. De rollen kunnen volgende keer omgekeerd zijn. Het verschil is alleen dat zij die nu op straat staan en de openbare ruimte inpalmen om hun verhaal te vertellen, daarvoor op zoek gingen naar de geschikte uitdrukkingsvormen. Ze hebben er maanden lang hard voor gewerkt. Tot het er helemaal stond. Cultuur is inderdaad voor iedereen, maar ze heeft haar prijs. De parade van 25 mei 2002 is het resultaat van de gulle inzet van heel, heel velen.
 
Een welgemeend proficiat aan alle deelnemers en voor iedereen, een prettig feest !
 
                                          Marcel De Munnynck, Director

 Illu : Jean-Claude Salemi