> retour / terug
 
Volle gaz mais sans pétrole !
Devenez Zinneke !
 
 Venez rejoindre un atelier !
La Zinnergie de 2002. c'est parti !
En route vers de nouvelles aventures !
La Zinneke c'est un événement citadin offert au public pour affirmer la dynamique créative des quartiers de Bruxelles. C'est aussi un long travail de préparation dans le milieu associatif et auprès des citoyens.

Une énergie nouvelle s'est créée lors de la Zinneke 2000.
Des habitants, des associations et des écoles veulent s'exprimer. Ils veulent prendre part à la vie de la cité. En engageant des projets artistiques ouverts où les intervenants peuvent amener leur imaginaire, l'artiste ouvre les voies de l'expression.
Le créateur, l'artiste sont les vecteurs de tous les possibles. On découvre. On s'initie. On apprend.
On travaille dans les quartiers, dans les écoles, dans les associations. On se retrouve autour du projet Zinneke et c'est un nouveau mode de vie qui s'intègre peu à peu à la vie du quartier. On en parle, on va voir, on donne un coup de main, on collabore. Et on finit par défiler dans le centre-ville, fier de montrer ce qu'on a fait. On fait de la musique. On apprend à danser.
On imagine et réalise des costumes.
On répète les week-ends de mars à mai souvent sous la pluie !  On parle toutes les langues : français, néerlandais, arabe, turc, italien, espagnol, lingala.
On se documente, on essaye et on trouve de nouvelles formules.
Les différentes communautés trouvent des terrains d'entente et trouvent de formes nouvelles d'expression.
Il s'agit de création partagée entre le citoyen et les artistes.
 
 

C'est ça vivre la Zinneke !
Contactez-nous !

>>> Ateliers / Workshops 2002

 
  
 
25 mei 2002 : Voech met de koech !
Word Zinneke !
 
 Doe mee in één van de ateliers !
2002 moet bruisen van de Zinnergie !
Alleï Hop, we zijn vertrokken !
De Zinneke Parade is een stadsfeest voor het grote publiek dat de creatieve dynamiek van de Brusselse wijken in de schijnwerpers plaatst. Het is vooral ook een proces van intensieve voorbereiding in de verenigingen en bij de bewoners van deze stad.
De Zinneke Parade 2000 heeft veel nieuwe energie losgemaakt. De bewoners, de verenigingen en de scholen willen naar buiten komen.  Ze willen deelnemen aan het leven in de stad.  In open artistieke projecten zoals Zinneke waar de deelnemers met al hun verbeelding terecht kunnen, breken artiesten de baan open voor deze expressie.
De artiest helpt om het onmogelijke uit te vinden.
We ontdekken. We nemen elkaar bij de hand.
We leren. We werken in de wijken, in scholen, in verenigingen. We bundelen onze creatieve krachten rond een gezamenlijk project dat stilaan deel wordt van het leven in de buurt. Er wordt over gepraat, we gaan eens een kijkje nemen, steken een handje toe, we doen mee.
En we eindigen defilerend in het stadscentrum, trots op wat we gerealiseerd hebben. We spelen muziek.
We leren dansen. We bedenken en maken kostuums.
Repeteren doen we in het weekend vanaf maart tot mei, regen of geen regen ! 
We spreken alle talen : Frans, Nederlands, Arabisch, Turks, Italiaans, Spaans, Lingala.
We gaan op zoek naar informatie, proberen onze vondsten uit en vinden nieuwe expressieve formules.
De verschillende gemeenschappen ontdekken terreinen van verstandhouding en vinden nieuwe manieren om zich uit te drukken. Het is een gedeelde creatie van bewoners en artiesten.
 
 Dat is waar het om gaat bij Zinneke !
Contacteer ons !  

>>> Ateliers / Workshops 2002