Sud-Ouest /Zuidwest > Zinnode « Het Konvooi van de Gekte »
Zinnode « Het Konvooi van de Gekte »Promotor : Yawar vzw (straattheater)
Contact : 089/ 61 31 94 GEORGES COMHAIR 
Email : yawaar@planetinternet.be 
Website : www.yawar.cjb.net 

De duistere krachten van de mens..., de gekte..., de gekte van de oorlog, religieus fanatisme en andere extremismen en nationalismen, de gekte van ons verkeer, echtelijke scènes, allerhande manieën, de lichaamscultus, de idiotie en de grootheidswaanzin. Het Zinneke vormt voor hen maar het  voorspel voor een nieuwe creatie die gepland is voor augustus 2002. Vuurspuwers, rijdende machines, explosieve kamikazes, elektrische rolstoelen en « oorlogstuig ».

- Voor meer info > Artikel lezen
- De universele gekte uit zich op de volgende
manieren in de stoet...
> Artikel lezen


Zinnode « Le Convoi de la Folie »

Promoteur :
Yawar vzw (thtre de rue)
Contact : 089/ 61 31 94 GEORGES COMHAIR 
Email : yawaar@planetinternet.be 
Website : www.yawar.cjb.net 

Les Forces obscures de l’être humain…. les folies… folie de la guerre, fanatismes religieux, extrémismes, nationalismes, la folie du trafic, les scènes de ménages, les manies, le culte du corps, l’idiotie, la folie des grandeurs . Zinneke sera à l’origine d’une nouvelle création qui verra le jour en aut 2002. Cracheurs de feu, machines roulantes, kamikazes explosifs , chaises roulantes électriques et engins de « guerres »… 
Pour plus d'info > Lire l'article


Zinnodes
Zinnode « Het Konvooi van de Gekte »  
Promotor : Yawar vzw
Zinnode « Les Esprits »
Promoteur : GC De Rinck 
& CC Escale du Nord
Zinnode « De Strijd tussen de 4 elementen »  
Promotor : Beeldenstorm vzw
Zinnode « Hazdowé »
Promoteur : Cirqu'Conflex