Illu : Sonia Saurer
Sud-Ouest /Zuidwest > « De Strijd tussen de 4 elementen »
Zinnode « De Strijd tussen de 4 elementen »


Promotor :
Beeldenstorm vzw : Nik Honinckx, beeldend kunstenaar

Het centrale thema is de positieve energie van de natuur, een warme en magische energie : een schip wordt voortbewogen door een zeppelin, een watermolen, boegbeeld. De wind wordt gedanst met grote waaiers : pauwen en monumentale machines die geïnspireerd zijn op het werk van de grote schilders (Leonardo Da Vinci). Via het thema van de zonnebloemen (Van Gogh) wordt ook een hommage gebracht aan de zon, venusbeeldjes uit het steentijdperk, water en zeemeerminnen, Sint-Jacobsschelpen, zeegodinnen, de in strijd verwikkelde elementen : duivels en cherubijntjes omringd door
bijen en vlinders enz. ...

Voor meer info > Artikel lezen

Partners :
Your Dream, Kunsthumanoria, Giebus animatie Mime Groep (pantomime), KAV Centrum KBG Vogelenzang, KWB Intercultureel, RISO Peterbos, Sint Niklaas Instituut, VUB Agogiek, Institut Anneessens-Funck, Fietsatelier
 


Zinnode « la lutte des 4 éléments »
Promoteur : Beeldenstorm vzw 
Nik Honinckx, plasticien

Thème : énergie de la nature positive, énergie chaleureuse et magique, un navire-bouffe est au centre mis en mouvement par un zeppelin, moulin à eau, figure de proue. Le vent est dansé avec de grands éventails ; paons, machines monumentales s’inspirant des grands peintres (Da Vinci) Hommage au soleil inspiré du thèmes des Tournesols (Van Gogh) ; les venus néolithiques, l’eau et les sirènes, les coquilles Saint-Jacques, les déesses des mers, les éléments sont en lutte : diables et chérubins entourés d’abeilles et papillons etc….

Pour plus d'info > Lire l'article

Partenaires :
Your Dream ; Kunsthumanoria, Giebus animatie Mime Groep (pantomime) ; KAV Centrum KBG Vogelenzang, KWB Intercultureel, RISO Peterbos, Sint Niklaas Instituut ; VUB Agogiek ; Institut Annessens-Funck ; Fietsatelier


Zinnodes
Zinnode « Het Konvooi van de Gekte »  
Promotor : Yawar vzw
Zinnode « Les Esprits »
Promoteur : GC De Rinck 
& CC Escale du Nord
Zinnode « De Strijd tussen de 4 elementen »  
Promotor : Beeldenstorm vzw
Zinnode « Hazdowé »
Promoteur : Cirqu'Conflex