Illu : Sonia Saurer


>>> Ateliers/Workshops  


>>> News on line 
Zinnopôle Sud-Ouest
Anderlecht

Nouvelle dynamique à Anderlecht, la Commune s’implique en affectant un budget spécifique à la production de l’événement. Le tissu associatif anderlechtois se rassemble autour d’un projet commun et fédérateur, ce qui est neuf.
 
Zinnopool Zuidwest


In Anderlecht ontstaat een nieuwe dynamiek en de Gemeente staat erachter, door een specifiek budget te voorzien voor de productie van het evenement. Het Anderlechtse verenigingsleven schaart zich achter één project, wat een heel nieuw gegeven is.
 

Production-Productie Sud-Ouest / Zuidwest :

2003/2004 : Boutique Culturelle
Rue Van Lintstraat 16 - 1070 Anderlecht
Tel. :
02/ 521 54 20
E-mail : boutiqueculturelle@zinneke.org
Contact :
Florian Vanhagendoren

Coordination associative-Coördinator associatief netwerk :  Gemeenschapcentrum De Rinck
Dapperheidsplein,7 - 1070 Bruxelles/Brussel
Tel. :
02/ 524 32 35 
E-mail : derinck@vgc.be - Web site : derinck.vgc.be
Contact :
Katy Pylyser - E-mail : katy.pylyser@vgc.be 

Coordination artistique-Artistieke coördinatie : 
Yawar vzw, Straattheater/Théâtre de rue
Sonia Saurer, Scénographe, Suisse

(Production/productie 2002 : Centre Culturel Escale du Nord)


Zinnodes
Zinnode « Het Konvooi van de Gekte »  
Promotor : Yawar vzw
Zinnode « Les Esprits »
Promoteur : GC De Rinck 
& CC Escale du Nord
Zinnode « De Strijd tussen de 4 elementen »  
Promotor : Beeldenstorm vzw
Zinnode « Hazdowé »
Promoteur : Cirqu'Conflex